UA
EN
RU
10 березня 2020

06 березня 2020 року відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Львівської області за підсумками виконання основних планових показників Державним архівом Львівської області, у 2019 році та основні завдання на 2020 рік. З доповіддю виступила директор Державного архіву Львівської області Ірина Мартенс.

Про основні напрямки роботи державних архівних установ області відповідно до рішення колегії від 14.02.2020 №1/1 "Про підсумки діяльності Укрдержархіву, державних архівних установ і спеціальних установ СФД у 2019 році та їх завдання на 2020 рік", введеного в дію наказом Укрдержархіву від 18.02.2020 №19 ознайомила присутніх заступник директора Державного архіву Львівської області – Галина Кордіяка.

З підсумками виконання основних планових показників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад у 2019 році виступила заступник директора-начальник організаційно-аналітичного відділу Державного архіву Львівської області – Любов БІЛАС.

Про стан і обсяг документів НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел формування НАФ доповіла начальник відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Львівської області Ольга ЗАЛІСЬКА.

Під час обговорення питань порядку денного відбувся обмін думками щодо шляхів вирішення проблемних питань в ході проведення адміністративної реформи, реорганізації установ та організацій, утворення територіальних громад та ліквідації частини органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: забезпечення дієвого контролю за станом діловодства, якісного формування НАФ та збереженості документів в органах державної влади, місцевого самоврядування та своєчасного приймання на державне зберігання документів постійного терміну зберігання ліквідованих установ та організацій державними архівними установами області, а також трудовими архівами – документів з кадрових питань, що гарантують соціальний захист громадян.

А також  у рамках проекту міжнародного договору у сфері науково-дослідної співпраці між Державним архівом Львівської області, Вроцлавським університетом, Національним університетом ім. Івана Франка у Львові щодо оцифровування документів Львівського королівського університету ім. Франца І (1817-1918 рр.), з 1919 по 1939 рр. ім. Яна Казимира, які знаходяться на зберіганні у Державному архіві Львівської області відбулось представлення Науко-дослідницького проекту «Альма матер Леополіенсіс»

випадковий матеріал
Витяг з опису подій, що відбувались під час першої світової війни зложена невідомим автором