UA
EN
RU
05 березня 2019

     З 12 лютого по 26 лютого 2019 року у Державному архіві Львівської області проходили практику студенти III-курсу групи ДК-31 ФМАКП спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Української академії друкарства.

            Впродовж двох тижнів студенти працювали у відділах архіву, а саме в організаційно-аналітичному відділі, у відділі використання інформації документів, відділі формування Національного архівного фонду та діловодства, та відділі забезпечення зберігання документів.

            Під керівництвом наставників студенти виконували різні види робіт упорядкування наглядових справ, систематизація реєстраційно-контрольної картотеки на звернення громадян, нумерація протоколів науково-методичної ради та експертно-перевірної комісії, оцифровування описів Львівського воєводського управління, звірка наявності аркушів у справах, виготовлення скан-копій документів Львівського міського управління.

            Керівництво Державного архіву Львівської області висловило подяку ректору Української академії друкарства п. Дурняку Б.В. за рівень підготовки студентів до практичної діяльності у сфері організації діловодства та архівної справи.

випадковий матеріал
Примірник часопису Проводу ОУН «Ідея і Чин» №7 за 1944 р. (Колекція документів ОУН-УПА, арк. 4)