UA
EN
RU

Он - лайн проект "З архівної полиці"

«Наукове товариство з вивчення історії оборони м. Львова і південно - східних воєводств» у м. Львові. Товариство було створено у вересні 1928 р. з ініціативи Військово – Історичного Бюро у Варшаві та супільно – політичних та наукових кіл м. Львова Товариство діяло у період з 1928 р. по 1939рр. на території Львівського, Станіславського, Тарнопольського, Волинського, а також частини Люблінського і Краківського воєводств. 

     Вищим органом товариства були Загальні Збори товариства на яких вибирали керівні органи товариства. Функції Загальних зборів полягали в укладенні директив для Головного правління, схваленні його звітів, формуванні бюджету, обранні виконавчих органів Товариства. 

      У період між Загальними Зборами діяльністю товариства керувало Головне правління. Головне правління обиралось раз на два роки. До його складу входили голова, шість членів, делегати від Військово - Історичного Бюро, Командування шостого військового округу, Воєводського правління у Львові, Державного архіву у Львові та Архіву міста Львова. Члени Головного керівництва обирали поміж себе двох заступників голови, секретаря, скарбника та керівника Наукової комісії.
Головне правління товариства займалось координуванням роботи гуртків на місцях, проведенням зборів, збір коштів пов’язаних з діяльністю товариства та проведенням суспільно – політичних акцій. 

     Вирішення фінансових питань товариства було покладено на Головне правління товариства. Для перевірки фінансової діяльності товариства на на Загальних Зборах товариства. вибиралась Ревізійна комісія,комісія,яка складалася з трьох членів. У 1928 - 1937 р. керівником товариства був - Болеслав Попович, а 1937 - 1939 рр. - роботою Товариства керували двоє заступників голови – президент міста Львова Станіслав Островський та директор Державного архіву у Львові Євґеніуш Барвінський. 
    Головними напрямками діяльноості товариства були: організаційний і науковий. У науковій діяльності товариства важливу роль відіграла Наукова комісія в складі: президента, віце – президента, секретаря, керівника бюро і архіву, 3 – х членів і 1 делегата. При Науковій комісії відкрили бюро, яке відповідало на запити до Товариства, вело поточну кореспонденцію. З 1928 - 1936 рр. Наукову комісію очолював - Станіслав Закжевський, а з 1937 - Євґеніуш Вавжкович. 
  Наукова комісія займалась пошуком документів та матеріалів в тому числі: щоденників, спогадів, мемуарів учасників польсько – української та польсько – радянської війн, їх опрацювання та публікацію. На основі наукового опрацювання частини документів у 1933 – 1936 рр. було видано 3 томи документів та матеріалів «Оборона Львова 1 –22 листопада 1918 р.»
Товариство мало свою бібліотеку та архів. В бібліотеці концентрувалась література з історії Польщі, України. В архіві зберігалися документи, які висвітлювали події першої світової війни, становлення Другої Речі Посполитої Польської, історії УНР та ЗУНР, польсько – радянської війни 1920- 1921 рр
.
   Організаційна діяльність товариства заключалась у прийомі нових членів, організації нових гуртків у різних місцевостях Східної Галичини проведенням зборів, збір коштів для потреб, пов’язаних з діяльністю товариства та проведенням суспільно – політичних акцій. Кожного року товариство публікувало звіти у яких аналізувалась проведена робота за рік та накреслювались головні напрямки діяльності на наступний рік також вказувались благодійники та організації, що допомагали товариству як фінансово так і у проведенні різних заходів.науковий співробітник відділу
використання інформації документів                                 О. Бондар

випадковий матеріал
Примірник часопису «Вістник Державного Секретаріяту освіти і віросповідань» (Станіславів) від 1 травня 1919, ч. 3