UA
EN
RU

З утворенням польської держави у 1919р. почалось вироблення державної концепції у сфері соціальної політики. Внаслідок першої світової та україно - польської війни 1918 – 1921 рр. на території Східної Галичини опинилась значна  кількість неповносправних осіб, яка потребувала державної допомоги. У 20 – 30 рр. ХХ ст. польська держава належним чином не могла забезпечити усіх потреб у проживанні та адаптації неповносправних осіб  у суспільстві. З цією метою  громадськість воєводства створювала різнопланові громадські та благодійні товариства. Серед значної кількості громадських організацій, які діяли в царині допомоги особам з інвалідністю у Східній Галичині у міжвоєнній Польщі значну роль відігравало «Товариство допомоги для незрячих дітей і молоді» у м. Львові.

Метою товариства було забезпечення незрячим дітям та молоді усіх необхідних умов для проживання і її адаптації до праці, спрямованої на розвиток суспільства та держави. Для досягнення поставленої мети члени товариства використвувати такі засоби, як: поширеня освіти серед незрячих та пробудження їх власної гідності, поширення ремесл, котрими могли займатися незрячі, проведеання благодійних заходів, які сприяли утворенню та належному утриманню установ, у яких працювали незрячі, заснування бібліотек і друкарень, а також друк книжок для незрячих.

Членами товариства були: Євгеніуш Залескі, Францішек Піонтковскі, Юзеф Варанка, Геленка Варанка, Ядвіга Залеска, Марта Залеська, Юзеф Залеська, Станіслав Ласіота, Станслав Дворскі, Гелена Котрба, Марія Миколайська, Кароліна Котрба, Кароль Дюрінг, Станіслав Кінелова, Марія Шуттер,Тадеуш Маліновскі, Станіслава Залеска, Ришард Залескі, Марія Кіерінг, Леон Порадовскі.

Для свого функціонування товариство залучало кошти своїх членів, добровільних пожертв, як зі сторони державних чинників так і фізичних сіб, дарувань та записів, проведення публічних збірок та імпрез. Кошти, котрі надходили на рахунки товариства використовувалися лише на ті цілі на котрі були призначені.

 

науковий співробітник відділу

використання інформації документів

Державного архіву Львівської області                                      О. Бондар

випадковий матеріал
Статут Союзу євангельських християн – баптистів в СРСР (1969)