Універсал УГВР

Ф. п-3, оп. 1, спр. 70, акк. 8 Універсал УГВР.