Привітання центрального комітету Української національно-демократичної партії делегатів з`їзду національно-демократичних партій Ф. 257 оп. 2 спр. 1418 арк. 8 зв.)