Наказ №1 Державної жандармерії Західно-Української Народної Республіки (Ф.1259 Оп. 1 спр.1 арк. 2)