Лист до Голови секретаріату Української Народної Республіки (Ф.257 оп. 1 спр. 162 арк. 7)