Примірник часопису «Гарячий вісник» від 3.12.2004 р. ,№84