Світлина «Королівський арсенал 20 – 30 рр. ХХ ст.»