Відозва Екзикутивного комітету У.РД. в справі помочі голодуючим в Совітській Росії, розміщена в часописі «Українські робітничі вісти» від 31 серпня 1921р.