Характеристика господарства Іжик Н. В. віднесеного рішенням Боринського райвиконкому до складу курських