Форзац монографії Ф.Колесси “Студії над поетичною творчістю Т.Шеченка”