UA
EN
RU

Державний архів Львівської області

 

Державний архів Львівської області діє на підставі Положення про Державний архів Львівської області, затвердженого розпорядженням голови Львівської ОДА від 01 лютого 2018 року № 100/0/5-18, є структурним підрозділом Львівської обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Державній архівній службі України.

ДАЛО здійснює організаційно - методичне та наукове керівництво 29 державними архівними установами області низової ланки, з них 9 архівів міст обласного значення, 20 архівних відділів районних державних адміністрацій.

Державний архів Львівської області (далі-ДАЛО), один із найбільших на Україні, розташований в історичному центрі Львова у будівлі колишнього монастиря ордену домініканців - пам’ятці архітектури XVII століття та належить до світової спадщини ЮНЕСКО.

ДАЛО заснований восени 1939 року на місці колишнього Державного архіву міста Львова, який зберігав невелику кількість фондів місцевих австрійських і польських адміністративних установ. ДАЛО забезпечує інформаційно-комунікаційний супровід суспільно значущих заходів та взаємодіє із ЗМІ шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті архіву www.archivelviv.gov.ua та на офіційних сторінках архіву у мережі Facebook та забезпечує доступ до публічної інформації.

Сьогодні ДАЛО є одним з найбільших сховищ писемної джерельної бази у Європі. Фонди ДАЛО зберігаються у 15 архівосховищах ( площа 3280 кв.м.) пристосованих будівель по вулиці Підвальній,13, вулиці Винниченка,14, та спеціально збудованій будівлі по вул. Проф. Буйка, 4. Загальна протяжність стелажного обладнання становить 34334,2 погонних метрів. Для користувачів та відвідувачів у ДАЛО працює 2 читальних зали на 22 робочих місця.

Трудовий колектив складає 47 висококваліфікованих архівістів, державних службовців, управлінців, працівників, технічних та допоміжних працівники.

У 5149 фондах ДАЛО зберігається понад 2,5 млн. справ  від кінця XVIII сторіччя до сьогодення. Серед них 42194 фото -, 6708 кіно -, 697 фонодокументів. Науково-довідкова бібліотека налічує 68246 книг і брошур, серед них є і стародруки.

Архів зберігає документи державних та громадсько-політичних установ, організацій, підприємств і спілок, що функціонували на Львівщині у періоди Австро-Угорської монархії (1784-1918рр.), Польської республіки міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.), Української РСР (1939-1941, 1944-1991 рр.), німецької окупації 1941-1944 під час Другої світової війни.

Особливу цінність становлять документи фондів Львівського воєводського управління, Львівського магістрату, Дирекції поліції у Львові, Губернаторства дистрикту Галичина, вузів Львова, Львівського облвиконкому, Львівського та Дрогобицького обкомів Компартії України. Гордістю архіву є також фонди композиторів А. Кос-Анатольського, В. Івасюка, відомого українського бібліографа І .Калиновича, письменника В. Гжицького, професорів Львівського Університету В. Брухнальського, Л. Фінкеля, М. Рудницького, Львівської політехніки – вченого – електротехніка Г. Сокольницького, окремі документи та автографи І. Франка, Ф. Ліста, М. Грушевського, І. Труша, Г. Сенкевича, Я. Падеревського, Є. Чикаленка, В. Леонтовича, Ф. Колеси, О.Маковея, С .Бандери, В. Шухевича, інших визначних громадських і політичних діячів, корифеїв науки, культури, мистецтва. Вище подані фонди це дуже незначна частина від загальної кількості фондів Державного архіву Львівської області, що містять у собі цікаві джерела для вивчення краєзнавства, це тільки в тій чи іншій мірі відомі і частково вивчені фонди, а загальний масив документів архіву відкриває широке, загадкове, перспективне поле для наукових розвідок істориків – краєзнавців.

За роки існування ДАЛО у співпраці з іншими архівними та науковими установами України підготовлено і видано друком десятки збірників документів і матеріалів з різних проблем історії і краєзнавства. Так вперше в незалежній Україні ДАЛО систематизовано та видано друком “Путівник по фондах Львівської та Дрогобицької обласних, міських, районних організацій Комуністичної партії України”, збірник “Голгофа українського народу”, присвячений 70-річчю голодомору в Україні 1932-33 років. У 2018 році на офіційному веб-сайті Державного архіву Львівської області буде розміщено підготовлена групою працівників архіву електронна версія Анотованого реєстру описів під назвою «Державний архів Львівської області. Фонди періоду окупації України нацистською Німеччиною (1941–1944 роки)». У ДАЛО створено виставковий центр, де розміщуються  тематичні виставки до знаменних і пам’ятних дат за документами архіву та проводяться екскурсії для різних категорій громадян, учнівської та студентської молоді.

ДАЛО виконує тематичні запити за листами установ і організацій, видає копії документів та архівні витяги, за заявами громадян наводить довідки соціально-правового характеру, виконує запити від іноземних громадян. ДАЛО приймає звернення у письмовій формі поштою, у письмовій формі у столі довідок архіву, і електронною поштою E-mail: archive_lviv@arch.gov.ua. Для оптимізації наведення довідок про трудовий стаж та заробітну плату в архіві створено електронно-пошукової версію фонду Р-3181 (Колекція ліквідованих установ) –з уточнення попередніх назв установ, організацій та підприємств, наявність справ з особового складу, місце знаходження фондів та їхні крайні дати.

У зв’язку із чисельним використанням оригіналів документів, які неодноразово замовляються в читальний зал ДАЛО, для запобігання пошкодження, вибірково по справах створюється фонд використання на 43019 одиниць зберігання.

З 2016 року ДАЛО уклав ряд угод щодо оцифровування архівних документів.

З 27 липня 2016 року укладено Договір про науково-технічну співпрацю між Державним архівом Львівської області та “ Представництвом “ Центру міської історії Центрально-Східної Європи, приватна фундація д-ра Гарольда Біндера ”, який передбачає копіювання та оцифровування документів НАФ архіву для проекту “ Міський медіаархів” та “ Інтерактивний Львів”, в результаті чого архів отримує страхові копії для резервного фонду архіву.

Укладено Договір про співробітництво між Державним архівом Львівської області та Фундацією культури і спадщини польських вірмен, м. Варшава (Республіка Польща), щодо оцифровування архівних матеріалів, які стосуються захоронень на Личаківському цвинтарі у м. Львові, договір про співробітництво між Державним архівом Львівської області та Державним архівом у м. Перемишлі ( Республіка Польща) від 20 квітня 2017 року, який передбачає дослідження документів та джерел історії Польщі та України на базі фондів Державного архіву у Перемишлі та Державного архіву Львівської області, організація та участь у наукових конференціях, семінарах.  В рамках цього договору уточнено перелік архівних документів, кількість виготовлення скан-копій на 2018 рік, обговорено можливість стажування працівників Сектору забезпечення фізичного стану документів ДАЛО у Державному архіві у Перемишлі для набуття практичного досвіду у реставраційних роботах із застосуванням сучасних технологій.

Підписано договір про співробітництво між Державною архівною службою та Меморіальним музеєм Голокосту США, який стосується дослідження, цифрового відтворення і використання архівних документів, що відносяться до Голокосту та довоєнної та повоєнної історії єврейських громад України. В рамках цього Договору Державний архів Львівської області 07 серпня 2017 року підписав договір про надання послуг ПП « Архівні інформаційні системи» щодо оцифровування документів тематики Голокосту.

            Внаслідок проведення роботи щодо оцифрування документів виготовлено близько 40000 скан-копій документів. 

Заступник директора-

начальник організаційно-аналітичного відділу              Л.П. Білас

random material
Лист М. Петренка