UA
EN
RU
random material
Світлина Миськіва Стефана – командира першого куреня, першого полку, сьомої стрілецької бригади, 1919 р. Ф.257 Оп. 2 спр.1495 арк. 1 (конверт)