Оголошення про виконання смертних вироків

Ф. р-36, оп. 2, спр 18, арк.2 Оголошення про виконання смертних вироків.