Розпорядження держсекретаріату військових справ

Ф. 1259, оп. 1, спр. 1, арк. 3 Розпорядження держсекретаріату військових справ.