Інструкція для продовольчих відділів

Ф. 1259, оп. 1, спр 33, арк. 101 Інструкція для продовольчих відділів.