Афіша “Історія (антигетьманського) повстання”

Ф. 257, оп. 2, спр. 1389, Афіша “Історія (антигетьманського) повстання”