Циркуляр про створення судів присяжних

Ф. 1259, оп. 1, спр. 1, арк. 28 Циркуляр про створення судів присяжних.