Повідомлення Державного секретаріату військових справ про запровадження літнього та зимового обчислення часу

Ф. 1259, оп. 1, спр. 33, арк. 44 Повідомлення Державного секретаріату військових справ про запровадження літнього та зимового обчислення часу.