Статут товариства «Просвіта, ухвалений Надзвичайними Загальними Зборами у Львові 5 березня 1924 р.