«Прикази до впорядку піхоти Західно – Української Републики»