UA
EN
RU

Користування документами архіву

та використання архівної інформації

 

            Архів забезпечує для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, вільний доступ до документів з відкритою інформацією та архівних довідників і баз даних до них.

            Архів може обмежити доступ до документів Національного архівного фонду (НАФ), що належать державі, територіальним громадам, на строк до одного року у зв’язку з їх науково-технічним опрацюванням, перевірянням наявності та фізичного стану або реставрацією. У разі проведення великого обсягу зазначених робіт строк обмеження може бути продовжено з дозволу  Держкомархіву України, але не більше, ніж на один рік.

            Архів обмежує доступ до документів та баз даних, що містять державну або іншу передбачену законом таємницю.

            Доступ до документів з конфіденційною інформацією про особу, а також до документів, що можуть створити загрозу для її життя чи недоторканості житла може бути надано з дозволу фізичної особи, права та законні інтереси якої можуть бути порушені (суб’єкта персональних даних), а у разі її смерті – з дозволу спадкоємців.

Виконання  тематичних і персональних запитів, надавання користувачеві документів для використання їх інформації чи їх оприлюднення, опублікування, експонування з комерційною метою архів має право здійснювати як платну послугу.

У разі пошкодження, псування архівних документів та довідників, технічного обладнання користувач несе відповідальність згідно із законодавством і зобов’язаний відшкодувати завдану архіву шкоду.

 

Порядок виконання запитів

Надання документної інформації за запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб здійснюється шляхом складання і надсилання інформаційного документа будь-якого виду, за запитами фізичних осіб – видавання або надсилання архівної довідки, архівних копій та архівних витягів.

З питань соціально-правового характеру архів здійснює особистий прийом громадян.

Строк виконання запиту  не може перевищувати  30 днів з моменту його реєстрації. З дозволу керівництва архіву з огляду на загальну кількість таких запитів строк виконання може бути продовжено.

Невідповідність окремих відомостей , що містяться в документах архіву, даним, викладеним у запиті, не може бути перешкодою для внесення їх до тексту довідки. У разі різночитання імен, прізвищ, назв, окремих біографічних фактів наводиться те написання, що вживається в документі, з позначкою “так у документі. Відсутність імен, по батькові, неможливість розшифрування тексту обумовлюється.

У тексті довідки категорично забороняються коментарі, власні висновки та приписки виконавця.

 

            Державний архів Львівської області видає довідки або копії документів тільки тих підприємств, установ та організацій, матеріали яких знаходяться на державному зберіганні у Держоблархіві.

            Архів виконує запити тільки при наявності письмового звернення (заяви), яка подається у стіл довідок архіву, або надходить поштою.

 

У зверненні (заяві)  про стаж праці, зарплату потрібно вказати прізвище, ім’я по батькові, під якими працював заявник, назву установи, цеху, (відділу), посади, період за який рік необхідна довідка. Подання копії трудової книжки за вказаний період суттєво прискорює виконання запиту.

 

            У зверненні (заяві) про надання копії документу (рішення), слід подати номер дату прийняття документу (рішення) і повну назву організації, органу державної влади, який це рішення приймав. Бажано подати короткий зміст рішення, яке потрібно розшукати.

 

            У зверненні (заяві) про видачу довідки про переселення з Польщі та про залишене майно необхідно вказати:

             - прізвище, ім’я та по батькові голови родини та повний склад родини (з вказанням року народження кожного члена родини );

             - місцевість (село, гміна, повіт, воєводство) звідки переселялась родина.

 

У зверненні (заяві) про видачу довідки для отримання пенсії за особливі заслуги перед Україною, у т. ч:

             - за багатодітність слід вказати: число, місяць та рік народження п’ятої і наступних дітей, за народження і виховання яких були отримані нагороди;

             - колишнім депутатам необхідно вказати роки скликань та до яких рад (Верховної, обласної, міської, районної) вони обирались;

             - за нагородження державними відзнакамиУкраїни та колишнього СРСР  подати назву нагороди та рік її вручення.

 

            Усі звернення ( заяви) складаються на ім’я директора Державного архіву Львівської області. У заяві обов’язково вказується: прізвище, ім’я, по батькові, повна адреса, номер телефону заявника.

 

            При особистому зверненні до архіву необхідно мати документ, що засвідчує особу.

 

Оплата послуг архіву здійснюється у будь- якому ВІДДІЛЕННІ  БАНКУ УКРАЇНИ за такими реквізитами:

 

Реквізити для сплати за виконання запиту громадян за документами архіву:
Державний архів Львівської області
Рах. № UA098201720313211001201002919
Банк: ДКСУ м.Київ
МФО 820172
Код ЗКПО 03494505
Бланками для заяв та конвертами забезпечує архів.

 

 

 ·         Нормативна база:

·      ·         Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» { Із змінами (3814-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 86; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62),Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 11, ст.81){ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4495-VI ( 4495-17, 4495д-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }  

 

·         Закон України «Про звернення громадян» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст.256 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, N 47, ст.257 } {Із змінами, внесеними згідно із Законами N 653-XIV ( 653-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.219 N 1294-IV ( 1294-15) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181, N 2384-IV ( 2384-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.200, N1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511, N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.276, N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 50, ст.564, N 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012, N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 }

·         Указ Президента України від 7 лютого 2008 р. № 109/208 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян до органів місцевої влади та самоврядування».

·                     Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затверджена наказом Міністерства закордонних справ України та державного комітету архівів України N 116/53 від 11.06.2001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2001 за N 547/5738 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету архівів № 83/110 (z0582-03) від 19.06.2003)

·                     Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1153 ( 1153-97-п ) від 17.10.97, N 858 ( 858-2008-п ) від 24.09.2008, N 26 ( 26-2011-п ) від 19.01.2011}

·         Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242.

·         Типова інструкція з діловодства у центральних державних архівних установах, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя, затверджена Наказом Міністерства юстиції України 25 жовтня 2012 р. № 1571/5.

·         Правила роботи архівних установ України, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 584/23116.

·         Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі та територіальним громадам, затверджений Наказом Міністерства юстиції України 19 листопада 2013 р. № 2438/5. 

·         Закон України «Про інформацію» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 2658-XII ( 2658-12 ) від 02.10.92, ВВР, 1992, N 48, ст.651 }{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213, N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194, N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.214, N 1268-IV ( 1268-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.141, N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.394, N 2707-IV ( 2707-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.429, N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496, N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63, N 2724-VI ( 2724-17 ) від 30.11.2010, ВВР, 2011, N 12, ст.86, N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 }, { В редакції Закону N 2938-VI ( 2938-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 32, ст.313 }{ Зміни до Закону див. в Законі N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218 }  

 

 

 

 

 

 

random material
Примірник часопису «Республіканець» (Станіславів) (Орган Селянсько – робітничого союзу) від 1 травня 1919, ч. 27