Відділ формування НАФ та діловодства (Графік приймання та видачі документів, графік засідань ЕПК)