UA
EN
RU

ПРОПОЗИЦІЇ

Державного архіву Львівської області

до проекту Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року

із залученням міжнародної технічної допомоги

 

Пріоритет Стратегії, якому відповідає проект

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ: розвиток людського потенціалу.

Назва проекту

Захист історичної пам’яті Львівщини через організацію архівної справи за європейськими стандартами, реставрацію і збереження пам’ятки архітектури національного значення – приміщень Державного архіву Львівської області

Територія, на яку проект матиме вплив

Львівська область та деякі регіони України і Польщі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Вигоди матимуть мешканці Львівської і майже усіх інших областей України та Польщі, яким надаються довідки соціально-правового та іншого характеру, підприємства, установи, організації, у т. ч. просвітницькі; науковці, дослідники, студентська та учнівська молодь тощо.

Орієнтовно 20-25 тис. фізичних і 400-500 юридичних осіб щороку.

Актуальність проблеми

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО) забезпечує державне зберігання понад 2,7 млн. томів архівних документів, створених більш, ніж 5-а тисячами установ, підприємств, організацій західного регіону України, починаючи від ХУІІ ст. до наших днів. Архів посідає 1-2 місце в Україні за обсягом фондів і входить до числа найвідоміших у Європі українських архівних установ. ДАЛО є одночасно і органом виконавчої влади і практичним підрозділом, що безпосередньо виконує запити населення та установ. Тисячі українських і закордонних громадян (переважно з Польщі, інших країн Центрально-Східної Європи і колишніх радянських республік) та різні організації користуються його послугами як дистанційно (через пошту та інтернет), так і безпосередньо (у двох читальних залах) у приміщеннях архіву. Для багатьох людей в Україні і за кордоном ДАЛО є не тільки величезною архівозбірнею, але й до певної міри, і обличчям Львова, як туристично-розважального, культурного-історичного та науково-освітнього центру України, оскільки розташовується в охоронній зоні ЮНЕСКО, а саме – у приміщеннях пам’яток архітектури ХУІІ ст. – колишньому Домініканському монастирі та частині колишнього Королівського арсеналу.

Однак, зазначені приміщення сьогодні перебувають у вкрай запущеному стані: вони не піддавались реставрації і капітальному ремонту із заміною мереж після ХІХ – початку ХХ ст., а поточні косметичні ремонти (переважно санітарна побілка і латання покрівлі) проводились востаннє 10-15 років тому. Також протягом останніх років практично не розвивалась матеріально-технічна база ДАЛО, особливо у частині забезпечення комп’ютерною, реставраційною та іншою технікою, що є неприпустимим в умовах інформаційного суспільства, невід’ємною складовою якого є кожна архівна установа.

Таким чином, приміщення ДАЛО – пам’ятки архітектури національного значення – нині перебувають у вкрай занедбаному стані, руйнуються, у них практично не підтримується науково обґрунтований для належного зберігання документів мікроклімат, відсутні належні, європейського рівня умови для роботи працівників архіву та вітчизняних і зарубіжних дослідників. Документи Національного архівного фонду не оцифровуються, довідки та інші матеріали архіву виготовляються та видаються користувачам і запитувачам за архаїчними, «ручними» технологіями. Відсутній безпосередній комп’ютерний зв’язок з архівними установами у містах і районних центрах області, доступ до їхніх баз даних (за наявності таких).

Особливе занепокоєння викликає стан електричної мережі, яка не мінялась від ХІХ ст. та не витримує багаторазово зрослого навантаження і може стати причиною виникнення пожежі з усіма можливими катастрофічними наслідками.

Цілі проекту

– забезпечити належне зберігання і схоронність документів Національного архівного фонду України, що знаходяться у ДАЛО;

– зберегти пам’ятку архітектури національного значення, убезпечити її від загрози пошкодження і руйнування;

– запровадити сучасні комп’ютерні технології оцифрування найважливіших документів Національного архівного фонду України, надання їх користувачам і запитувачам, передусім із числа незахищених і потребуючих верств населення, науковцям, дослідникам тощо;

– налагодити комп’ютерний зв’язок і систему обміну архівною інформацією між ДАЛО і архівними установами на місцях, створити у них електронні бази даних;

– створити умови праці для співробітників архіву та користувачів за сучасними європейськими стандартами.

Ключові заходи проекту

– укладання проекту і кошторису робіт із залученням Державної архівної служби України, Інституту «Укрпроектреставрація», Управління охорони історичного середовища ЛМР, інших компетентних і уповноважених установ та організацій;

– проведення ремонтно-реставраційних робіт у ДАЛО відповідно до затверджених проекту і кошторису;

– забезпечення ДАЛО відповідними матеріально-технічними ресурсами, передусім сучасною комп’ютерною, реставраційною, організаційною технікою;

– надання ДАЛО сучасних комп’ютерних технологій опрацювання архівної інформації, її зберігання та обміну, опрацювання, використання, доведення до користувачів;

– приведення штатного розпису ДАЛО у відповідність із обсягом і характером покладених на нього завдань;

– створення сучасної лабораторії реставрації архівних документів на паперових, магнітних та ін. носіях; забезпечення її витратними матеріалами;

– навчання працівників сучасними технологіям опрацювання архівної інформації і надання її користувачам і запитувачам, передусім незахищеними і потребуючим верствам населення;

– навчання і стажування працівників ДАЛО у відомих європейських архівних установах, кращих реставраційних лабораторіях, участь у міжнародних науково-практичних семінарах з питань архівної справи і діловодства, професійних майстер-класах за категоріями посад тощо.

Очікувані результати

– забезпечення гарантованого і оперативного доступу громадян України і країн Євросоюзу до матеріалів ДАЛО;

– збереження унікальної пам’ятки архітектури національного значення, занесеної у список ЮНЕСКО;

– гарантія збереження унікальних документів Національного архівного фонду України від утрат внаслідок природніх фізико-хімічних процесів та стихійних лих природного і техногенного характерів;

– відкриття доступу до архівних документів ДАЛО в електронних версіях різного формату;

– докорінне підвищення рівня культури, обсягів і оперативності обслуговування вітчизняних і зарубіжних користувачів фондів архіву, передусім у питаннях, пов’язаних і з соціальними захистом громадян;

– подальша суттєва промоція Львівщини і м. Львова як наукового, культурного, історичного і туристичного центру України.

Період здійснення

2016–2020

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

Оскільки питання розвитку архівної справи у Львівській області у контексті євроінтеграції та використання можливостей міжнародної технічної допомоги ніколи раніше не вивчалось і не розглядалось, орієнтовна вартість проекту може бути визначена лише після консультацій і висновків експертного середовища та уповноважених установ і організацій.

Джерела фінансування

Кошти обласного бюджету.

Міжнародна технічна допомога у рамках Європейського інструмента сусідства і партнерства (ЄІСП).

Кошти з інших джерел, не заборонених законодавством (місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор, доброчинні внески тощо).

Ключові потенційні учасники реалізації проекту

Львівська обласна державна адміністрація (ЛОДА).

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР).

Управління охорони історичного середовища ЛМР.

Державна архівна служба України (ДАСУ).

Архівна служба, міністерство культури, органи влади та самоврядування РП.

Номер телефону, за яким надаються консультації з обговореного питання та приймаються пропозиції: 235-73-23

 Контактна особа: Бондар Олег Леонідович, головний спеціаліст відділу використання інформації документів ДАЛО.

 Електронна скринька для подання пропозицій в режимі електронного листування:  archive_lviv@arch.gov.ua

Письмові пропозиції надсилати за адресою: 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 13

Відділ використання інформації документів Державного архіву Львівської області.

 

 

 

 

випадковий матеріал
Витяг з опису подій, що відбувались під час першої світової війни зложена невідомим автором