UA
EN
RU

За своїм Положенням Держоблархів є структурним підрозділом Львівської обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний її голові та Державному комітету архівів України.

ДАЛО здійснює організаційно-методичне та наукове керівництво 20 архівними відділами районних державних адміністрацій та 8 архівами міст Львівської області.

Трудовий колектив установи складає 47 висококваліфікованих фахових архівістів, державних службовців, управлінців, технічних та допоміжних працівників.

В архіві налічується 2562256 одиниця зберігання, об’єднана у 5154 фондах, 68626 книг і брошур XIX ст. - 2017 р. Бібліотека зберігає цінні стародруки, історичну, архівознавчу, краєзнавчу, науково-довідкову літературу. Серед періодичних видань - газети та журнали, що виходили на території Львівської області. Науково-довідковий апарат архіву складається з описів документів, систематичного, тематичного, географічного, іменного каталогів, довідкової картотеки, автоматизованої бази даних. Сьогодні Державний архів Львівської області є одним з найбільших сховищ писемної джерельної бази в Україні. Загальна протяжність його стелажних полиць складає 34334,2 погонних метрів.

За роки існування Державним архівом Львівської області у співпраці з іншими архівними та науковими установами України підготовлено і видано друком десятки збірників документів і матеріалів з різних проблем історії та краєзнавства. Уперше в незалежній Україні Держоблархівом систематизовано та видано друком “Путівник по фондах Львівської та Дрогобицької обласних, міських, районних організацій Комуністичної партії України” (відповідальний упорядник Й. Л. Штатман). Переважна більшість описаних у ньому документів перебувала на “спеціальному зберіганні” і тривалий час була недоступна широкому загалу дослідників. Працівники архіву проводять велику роботу з оприлюднення найбільш цікавих і суспільно значущих документів, що зберігаються у його фондах. У 2003 році видано збірник “Голгофа українського народу”, присвячений 70-річчю Голодомору в Україні 1932-33 років (автори В.В.Клювак, В.І.Куцинда), який на Всеукраїнському конкурсі науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2003 рік був відзначений другою премією. Також організовано низку виставок документальних матеріалів, підготовлено телевізійні репортажі та радіопередачі, оприлюднено десятки матеріалів в друкованих засобах масової інформації, проведено екскурсії по архіву для різних категорій громадян, учнівської та студентської молоді тощо.

Архів виконує тематичні запити за листами установ і організацій, видає копії документів та архівних витягів, за заявами громадян наводить довідки соціально-правового характеру, зокрема щодо нарахування зарплати, підтвердження стажу роботи, перебування на примусових роботах у Німеччині та Австрії під час Другої світової війни, про переселення у повоєнні роки українських родин з інших держав в Україну, виконує запити іноземців з різних питань тощо. У період державної незалежності архів надавав громадянам до 40 тисяч письмових довідок на рік (у 2006 році – 19800).

Керівники Держоблархіву, начальники його структурних підрозділів та працівники столу довідок здійснюють щоденний особистий прийом громадян за установленими графіками.

 

 

випадковий матеріал
Стаття «Ухвала Головної ради ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка «Про Конституцію України» (Часопис «Просвіта» Ч.7 3 березня 1996 р.)